Veranderen, om te kunnen veranderen….

Future_Is_Now-300x253Veranderen is vooral een kwestie van aanvoelen, opsnuiven, zien en begrijpen wat er om je heen gaande is. En het aardige is dat om je heen die verandering continu aanwezig is. Dus om te kunnen veranderen moet je vooral gevoelig zijn voor het waarnemen van? Juist….. veranderingen! Maar moet je veranderen dan leren? Moet je eerst een EHBV (Eerste Hulp bij Verandering) cursus doorlopen hebben?

Als veranderen als een wetenschap behandeld gaat worden door verandercoaches, management guru’s en organisatie experts en daarmee een doel op zich gaat vormen, is het in veel gevallen raadzaam om snel dekking te zoeken. Want veranderen is eigenlijk niets meer of minder dan het zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Een heel natuurlijk proces, dicht bij onszelf. Een eigenschap die wij individueel meestal aardig goed beheersen, en in de groepsdynamiek van een bedrijf of organisatie ook nog eens een beetje noodgedwongen versneld aanleren. Het is immers noodzakelijk, natuurlijk en de enige mogelijkheid om te overleven.

Waarom zo die nadruk op dat mee-veranderen? De meeste personen en organisaties willen toch niets lievers dan dat alles blijft zo als het is: stabiliteit, overzichtelijk, goed te besturen, voorspelbaar, geen verassingen. Was het maar zo simpel. Het punt is dat we in een stroomversnelling van veranderingen terecht gaan komen. Veranderingen binnen een periode van enkele jaren. Terwijl wij als individu, organisatie en maatschappij niet beter weten dan dat grote veranderingen generaties lang duren. Met andere woorden we gaan de komende 5-10 jaar veranderingen meemaken op gebieden zoals technologie, wetenschap, milieu en economie, waar wij vroeger minstens 100 jaar de tijd voor hadden, om aan te wennen.

Om daarmee om te gaan is een nieuwe houding en response t.o.v. veranderingen noodzakelijk. Zonder veranderingsgezindheid als persoon en collectief, zal het niet mogelijk blijken, om je aan nieuwe omstandigheden en kansen aan te passen, En dat heeft uiteraard verstrekkende gevolgen. Aan veranderen waren we net een beetje gewend geraakt, maar aan het tempo waarin dit plaats gaat vinden, zeker niet!

De bedoelde veranderingen duiden we ook vaak aan als innovaties. Een innovatie is altijd sprongsgewijs; een grote sprong voorwaarts. Maar het zijn allang niet  alleen de technologische innovaties die veranderingen voortstuwen. Juist ook de niet-techniek gebaseerde innovaties, zoals markt, organisatie, sociale/maatschappelijke en zelfs financiële innovatie, dragen bij tot de enorme golf aan snelle veranderingen.

Mensen en organisaties die verandering niet in de basisuitrusting willen hebben, moeten vooral niet met een verander coach in zee gaan, dat is immers voor hen weggegooid geld. Maar anderen die verandering wel willen omarmen, doen er goed aan op regelmatige basis:

– te sparren met personen en organisaties die zich professioneel en succesvol bezighouden met veranderingen en de begeleiding van veranderende organisaties
– deel te nemen aan bijeenkomsten en evenementen waar voorlopers zijn (zoals de Permanent Beta organisatie en start-up initiatieven van Universiteiten)
– blogs en publicaties te volgen op het eigen vakgebied, maar ook ver daarbuiten om nieuwe, vaak onverwachte, aanknopingspunten te ontdekken
– te overleggen met ideeën realisators, want een goed idee verkeerd uitvoeren is zonde van de tijd, het geld en de inspanning.

Want een ding is zeker: De grootste verandering die wij mee gaan maken is het tempo waarin veranderingen plaats gaan vinden. De enige manier om je tegen de gevolgen van verandering te beschermen is..(mee)veranderen.

Hans Noort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *