To focus or not to focus?

66c2bb2aa7a05edc9c1481d64f9370d1Is een duidelijk doel, een focus op het waarom van je activiteiten noodzakelijk om je team in beweging te houden bij het ontwikkelen van nieuwe producten? Kun je gericht samen aan de slag blijven als je geen raamwerk biedt, ijkpunt of toetsingscriteria? Wanneer stopt verkennen en brainstormen en begint het focussen?

Het begint doorgaans met een ideetje of een vraag. Vervolgens ga je enthousiast aan de slag met het ontwikkelen van een plan. En ergens onderweg wordt dat plan omgezet in een concrete dienst en/of product. Wat maakt nou dat je medewerkers zich willen blijven verbinden aan, inzetten voor en samen met jou willen zorgen voor het hoogst haalbare resultaat? Ik merk vaak dat het draait om samen een duidelijk en gezamenlijk beeld van het waarheen, waartoe, waarvoor hebben. Dat dat beeld in de loop van een traject weleens bijgesteld moet worden geeft niet, want al doende leert men uiteindelijk.

Zo ging ik aan de slag voor een organisatie die een digitaal platform had opgericht voor externe organisaties. Het platform was in de lucht, zag er prachtig uit en toch was de betrokkenheid niet zoals gewenst. De boel leek stil te vallen. Waar lag dat aan? Aan mij de vraag om de boel vlot te trekken. Maar goed, dan moet je wel weten waar de blokkades zitten. Na een verkenningsronde langs medewerkers werd de diagnose steeds duidelijker: gebrek aan focus en gebrek aan sturing.

Nu is het in een opstartfase altijd zoeken, dat hoort erbij, maar wanneer er een concreet product ligt is deze fase toch echt voorbij. Het team dat met de uitvoer belast was, vroeg om een heldere koers, kaders en besliscriteria. Toen het (samen bepalen van een) antwoord uitbleef zakte de interesse, het enthousiasme en de zin om zich in te zetten tot onder het nulpunt. Het gevoel ‘ik doe maar wat en ik weet niet goed waarvoor’ overheerste. De relatie met de organisaties voor wie het platform bestemd was verwaterde rap. Want als je zelf al niet weet waarvoor je iets doet wordt het wel verdomd lastig om de partijen voor wie het doet bij de les te houden. Je verhaal moet wel kloppen. Focus dus.

De eerste stap was om terug te keren naar het oorspronkelijke plan. Wat was nou eigenlijk het uitgangspunt en klopte het nog? Toen dat helder was zijn we gaan kijken naar de manier waarop eea werd aangepakt. Paste dat bij de uitgangspunten? Aan de hand van die uitkomsten zijn koers en  werkwijze bijgesteld en kon het vlot weer verder varen.

Is focus dan het tovermiddel bij dit soort problemen? Nee niet alleen, maar het helpt wel!

 

Marjolein van der Kemp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *