FIKS Idee #1: Business advies voor Starters en Scale-ups

 Starters en scale-ups advies

Bij Fiks werken wij graag met vernieuwende business concepten. Eenvoudigweg omdat de oude niet meer voldoen. Daarom lopen wij voorop met bedrijfsadviezen en diensten toegespitst op starters en opschalende bedrijven die fikse vooruitgang willen boeken. 

Als starter heb je belangrijke doelen te realiseren. Van idee naar business planning, van vriendenclub naar echt bedrijf, van ad-hoc naar beheersbare bedrijfsstructuur. Je hoofddoelen zullen o.a. zijn: relevant zijn en blijven en voldoende groei realiseren om (op termijn) winstgevend te zijn.

Veel gehoorde lessen uit de mond van startende bedrijven zijn:

– Je hoofddoelen blijven nastreven; niet te ver afdwalen van je oorspronkelijke concept;
– Vaker nee zeggen;
– Keep it simple;
– Sneller afscheid nemen van medewerkers die niet (meer) in het team passen;
– Nooit opgeven;
– Niet alles zelf willen doen…..

En vooral dat laatste is voor de meeste starters een super lastig punt. Het zit niet in de genen van de geeks, creatives, uitvinders, en wereld-veranderaars, om zaken uit handen te geven. Starters zijn immers de bedenkers van ‘het helemaal anders doen’. Er aan toegeven dat sommige bedrijfsmatige zaken, veel beter door een ander gedaan kunnen worden, is vaak niet de eerste keus. Bovendien heeft uitbesteding het imago geld te kosten. Terwijl het onnodige kosten achteraf voorkomt en besparingen op kan leveren.

Er zijn minimaal drie situaties denkbaar waarin de keuze voor externe hulp heel verstandig is:
1) Het uitbesteden van niet core business, denk aan o.a. administratie, ICT of personeelszaken;
2) Het tegen het licht houden van de bedrijfsactiviteiten en toekomstverkenning: business sparring;
3) Consultancy op branchespecifieke expertisegebieden.

Punt 1 is doorgaans helder. Werkzaamheden uit laten voeren door de vakspecialist, brengt routine en schaalvoordeel met zich mee, waardoor ze sneller, beter en doorgaans goedkoper te realiseren zijn. (Als starter natuurlijk wel de regie rol behouden!).

Bij de punten 2 en 3 ligt het een stuk complexer. Want (vreemd genoeg) zal bij het inhuren van advies- en sparringspartners, meestal gezocht worden naar een specialist die veel kennis heeft van de tak van sport waarin jouw organisatie fiks wil groeien. Dat lijkt volkomen logisch. Zo’n externe guru weet precies waar het over gaat, kent het jargon, dus weet de taal te spreken van je interne team. Bovendien brengt hij – niet onbelangrijk – zijn ervaring opgedaan bij branchegenoten binnen jouw muren. Nog sterker zelfs, de grote traditionele consultancy clubs hebben de neiging om expertise clusters te vormen. Met andere woorden zij bieden een makkelijk te typeren en uniform inzetbaar kennisinstrument en dat klinkt al snel als………..

Vanuit de dagelijkse business praktijk en de lessen uit de creatieve industrie, concluderen wij dat traditionele consultancy niet goed past bij startende andersdenkende organisatievormen. Wat heeft een startup aan de concepten van branchegenoten. Dat zijn immer concurrenten die er of (nog) niet zijn of die ze juist op een disruptive manier te slim af willen zijn. Hooguit kan je ervan leren hoe je het niet wilt. Bedrijven die zaken fundamenteel willen veranderen zijn het best af met slimme, breed georiënteerde adviseurs. De meer generiek dan specialistisch ingestelde adviseur zal vanuit zijn niet-vanzelfsprekendheid, de drie belangrijke vragen kunnen en durven stellen:

Waarom, Wat en Hoe? Om vervolgens puur en vanuit een gezond verstand redenatie te adviseren. Op de stoel naast de ondernemer. Niet tegenover hem.

Laten we wel wezen. Je vakspecialisten heb je primair zelf in huis: Your People Are Your Treasure. Je kernteam heb je zelf op het veld staan, en een aantal flexibel inzetbare wisselspelers beschikbaar. Wil je het verschil maken, bedenk dan, dat het de dwarsliggers zijn die het spoor recht houden. Dus ga er eens vanuit, dat je een traject vaak veel beter af kunt leggen met externen die juist niet exact hetzelfde doen en denken zoals jij.

Herken je jezelf in deze bedrijfssituatie en wil jij ook die doorbraak groei realiseren? Neem contact op via onze zuster site: http://fiks.business/