FIKS Idee #3: Samenwerken? Spelregels!

 Samenwerken is key…

…maar een exit strategie is minstens zo belangrijk.  Bij Fiks werken wij graag met vernieuwende business concepten. Eenvoudigweg omdat de oude niet meer voldoen. Daarom lopen wij voorop met bedrijfsadviezen en diensten toegespitst op starters en opschalende bedrijven die FIKSe vooruitgang willen boeken. 

Innovatie gaat zelden vanzelf, vaak te langzaam of met te weinig impact, zonder het inschakelen van partners. Toch is samenwerken veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want de intenties zijn doorgaans goed, maar de belangen lopen vaak uiteen. Een goede set spelregels helpt in ieder geval om de rolverdeling binnen een beoogde samenwerking helder te houden.

Vaak heeft de bedenker van een break-through technologie de capaciteit en kennis zelf niet in huis, om het idee verder te ontwikkelen of zelf ten uitvoer te brengen. Hulp zoeken bij een ervaren technologie ontwikkelaar (die eventueel ook zelf de eerste productie kan verzorgen) ligt dan voor de hand. Als de business potentie aanwezig is en er van voldoende wederzijdse interesse sprake is om als samenwerkingspartner verder te gaan, moet er samengewerkt worden aan een gezond business model. En vooral heldere ‘wie-doet-wat’ afspraken. Om de prille verkering voort te zetten als een duurzame relatie.

Belangrijk punt daarbij is hoe de financiering geregeld is. Is er sprake van crowdfunding voor het oorspronkelijke idee van de startup? Of ga je met elkaar binnen het partnership de financiering regelen? Waarbij uiteraard in eerste instantie de ontwikkelingskosten zwaar op het budget zullen drukken. Hoe ga je om met die kosten, hoe lang is er sprake van ontwikkeling, en wat is de verdeelsleutel bij winstgevend succes?

Het zijn zaken die je niet gedurende het traject nog vast wilt leggen. Er moeten vooraf heldere afspraken gemaakt zijn over rolverdeling, financiën, verantwoordelijkheden, commitment, samenwerkingsvorm etc. Het aanpassen van de spelregels gedurende de wedstrijd is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen raadzaam.

Wij adviseren nadrukkelijk ook een afzonderlijk hoofdstuk te reserveren voor de What If? scenario’s. Hoe verder te gaan bij succes? Verkoop, bedrijfsvorm, internationalisering? En nog veel belangrijker: Wat te doen bij geen of niet tijdig succes? Hoe uit elkaar te gaan en vooral welke indicatoren bepalen voor de partners of er sprake is van succes? Succes moet daarbij niet alleen gemeten worden in geld. Ook de factoren snelheid time-to-market en spin-off van gerelateerde activiteiten als gevolg van de samenwerking kunnen prima meetellen.

Hoe onnatuurlijk het ook lijkt om een exit hoofdstuk al in de samenwerking onderhandelingen mee te nemen. Het vormt het belangrijkste fundament onder een gezonde samenwerking. Want net als in huwelijk of andere samenlevingsvormen; het kan verkeren…

Herken je jezelf in deze bedrijfssituatie en kan jij wel wat hulp gebruiken om die doorbraak groei en samenwerking gestalte te geven? Neem contact op via onze zuster site: http://fiks.business/